عنوان:فروشگاه اینترنتی ثقال مارکت
وب‌سایت:https://segalmarket.ir
پیش فاکتور سبد خرید
تلفن:04134393367
آدرس:نصف راه - برج ستاره باران طبقه ی 11
کدپستی:5183711867
شماره اقتصادی:411511863997
شماره ثبت/ملی:14005447676
گیرنده: - - -
نام کامل:
کدپستی:
تلفن:
ردیفشناسهمحصولقیمتمبلغ تخفیفتعدادمبلغ کل
مبلغ کل تومان
مبلغ نهایی با احتساب ارزش افزوده تومان
چاپ این برگه بازگشت اقدام به پرداخت