ارسال شده توسط مدیر سایت

فلسفه لباس کار

فلسفه لباس کار

فلسفه لباس کار فسلفه لباس ” احتمالا ما برای جبران از دست رفتن موی بدن لباس پوشیدیم.” این یک نظریه از ایان گیلیگان- دانشگاه سیدنی می باشد. پژوهش ها از…

صنعت چوب چیست؟

صنعت چوب چیست؟ وجود جنگل در کره زمین باعث شده ما انسان ها برای زندگی و گذراندن معاش و تغذیه از آن استفاده بهینه ای داشته باشیم. تا بتوانیم در…
فهرست